ERKEND DOOR DE KKUSH ONDER HET NR 612

Info voor fokkers

Beste fokkers,

Om te kunnen en mogen fokken zijn er vele regels.
Ethische regels, wettelijke regels, regels om stambomen te verkrijgen  enz.
Deze regels kunnen verschillen volgens woonplaats (Vlaanderen, Wallonië),
of je met of zonder HK nr. fokt, en uiteraard volgens ras.

Als rasvereniging hebben wij een adviserende en informatieve functie,
het is niet aan ons om deze regels op te leggen of te controleren.

Wij veronderstellen dat elk fokker zich minstens houdt aan de wettelijke verplichtingen
en de voorwaarden van Sint Hubertus.

Als rasvereniging mogen wij wel voorwaarden op leggen om een nestvermelding
op onze site te plaatsen.

Buiten de reeds verplichte voorwaarden vragen wij ten minste een test op
patella luxatie, PRA en Cataract.
Deze resultaten zullen bij de nestaankondiging vermeld worden.
Wanneer er meer dan deze testen gedaan (moeten) worden,
zullen die er uiteraard bij vermeld worden.

Nieuwe ontwikkelingen in de hondenfokkerij !

Lezing op 15 april
- Fokkerijbesluit – Afdeling Dierenwelzijn, Vlaamse overheid

- Genetische diversiteit – Centrum voor klinische Genetica UGent
Breeding Healthy Pets – Centrum voor huisdiergenetica, KU Leuven
Praktisch voorbeeld uit de fokkerij – Grote Munsterlander Vereniging België
- DNA-testen en dataverzameling – VHL Genetics

Inschrijven kan via de site van de VLAAMSE FOKKERIJCOMMISIE

VLAAMSE FOKKERIJCOMMISIE

Fokkers van rashonden bepalen samen de toekomst van een populatie door het maken van de juiste combinaties. Zij dragen een grote verantwoordelijk over van hun ras.

De Wetenschap kan de fokkers helpen bij het nemen van de juiste beslissingen. Begrippen zoals DNA-onderzoek, ouderschapscontrole, fokwaardeschattingen, inteeltverloop, genetische diversiteit, enz hebben al decennialang hun nut bewezen in andere diersoorten.

Een gezonde ras populatie biedt de puppykopers meer garantie op een gezonde hond met een goed karakter.

De Vlaamse Fokkerijcommissie brengt fokkers, rasverenigingen en wetenschap samen om de toekomst van de rashond te garanderen.

Wie een pupje zoekt of een verantwoord nestje wil fokken, vindt alle nodige informatie op onze site.

Naast de wettelijke verplichtingen en nuttige adviezen vindt u op de site ook uitleg over het verloop van onderzoeken en testen, net als de nodige documenten die hiermee gepaard gaan.

Bestuursorgaan Vlaamse Fokkerijcommissie

Arnold Jacques, voorzitter
Theo Leenen, ondervoorzitter
Nelly Mast-Gelders, secretaris
Johan Wulteputte, penningmeester
Claudine Vande Walle, dierenarts
Geert Degezelle, adjunct-secretaris

NIEUWE FOKKERIJ WETGEVING !!!

 Afgelopen vrijdag, 22 december 2023, hebben de Vlaamse ministers op de ministerraad een nieuwe fokkerij wetgeving voor honden en katten gestemd. De wettekst is ondertussen gepubliceerd op de website van de overheid.

Vanuit de Vlaamse fokkerijcommissie hebben wij het volledige besluit nauwkeurig geanalyseerd.

We hebben een presentatie samengesteld waarin wij de volledige fokkerij wetgeving doorlopen, vergezeld van passend commentaar.

Klik hier voor de presentatie

Test patella luxatie

Download de test.