ERKEND DOOR DE KKUSH ONDER HET NR 612

Info voor fokkers

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor "Pupbemiddeling"

Voorwaarden voor de honden

 1. Voldoen aan de door St. Hubertus gestelde basis fokvoorwaarden.
 2. Een teefje mag maximum 5 nestjes hebben.
 3. 2 x geshowd hebben en minimum ZG behaald hebben, of 1 x geshowd op de rasspeciale met minimum ZG of 1 x geshowd en U behaald of geselecteerd op de fokselectie georganiseerd door de Belgische Bichonclub
 4. Cataract / PRA: Beide ouderdieren dienen ten tijde van de dekking, blijkens een oogonderzoek, vrij te zijn verklaard van cataract, en bij vertrek van de pups een nog steeds geldig oogattest te hebben. Het onderzoeksresultaat heeft tot een leeftijd van 8 jaar een geldigheidsduur van 12 maanden. Onderzoek op of na de leeftijd van 8 jaar heeft een definitief karakter.
 5. Patellaluxatie: Beide ouderdieren dienen ten tijde van de dekking getest te zijn op patellaluxatie. Bij voorkeur resultaat 0/0, 0/1 en 1/1 getollereerd maar dan in combinatie met 0/0.

Voorwaarden voor de eigenaar van de teef

 1. Minimum 2 jaar lid zijn van de BBCBB en lidgeld voldaan hebben.
 2. Copies van de gezondheidsattesten verzenden naar secretariaat.
 3. Formulier dekmelding verzenden naar secretariaat.
  Dit geeft puppybemiddeling de mogelijkheid via de website de mensen op de hoogte te brengen van de op komst zijnde puppies.
 4. Copy van de geboorteaangifte verzenden naar secretariaat.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor publicatie "Reu ter dekking" op website

Voorwaarden voor de reu

 1. Voldoen aan de basis voorwaarden van St. Hubertus en ...
 2. Patella onderzoek: 0/0
 3. In het bezit zijn van een recent, niet ouder dan één jaar, onderzoek PRA/Cataract, en vrij zijn. Dit onderzoek moet gebeuren tot en met de leeftijd van 8 jaar

Voorwaarden voor de eigenaar van de reu

 1. Minimum 2 jaar lid zijn van de BBCBB
 2. In orde zijn met de jaarlijkse bijdrage voor publiciteit “Reu ter dekking”
 3. Copies van de gezondheidsattesten verzenden naar secretariaat.

Test patella luxatie

Download de test.